Munnikeveen

Laatste ontwikkelingen

Historie: Het Eiland

Historie: De eigenaren

Historie: Maatschappij

Historie: Bedrijfsvoering

Pachtbedrijf

Landbouw

Natuurbeheer

Visserij

Recreatie

Contact

www.munnikeveen.nl

Laatste ontwikkelingen

Dijkversterking

Voor de bescherming tegen hoogwater op zee willen het Rijk en het waterschap de zeedijk versterken.

Dit willen ze doen door hem te verhogen te verbreden. Dit treft de Maatschappij in meerdere opzichten:

De grond voor de dijkverhoging wil de overheid graag in de nabijheid van de dijk winnen.
Dat wil zeggen dat er of grond buitendijks, of grond binnendijks (van de akkerbouwpercelen) gewonnen moet worden.

Ook voor de pacht en verpacht van de zeedijk en aangrenzende gronden zal dit van invloed zijn.

Windenergie

Het gebied is in beeldgekomen voor het plaatsen van windmolens
Windmolens

Bagger en kwelder problematiek in de Dollard

De Dollard is altijd in beweging, door mens en natuur.

De laatste tien jaar vermindert het oppervlak aan kweldergronden van de Maatschappij.

Er loopt discussie en onderzoek naar invloed van diverse maatregelen in het Eems estuarium die uitgevoerd zijn (Emssperwerk) en die mogelijk zijn.

De discussie gaat ook over de bescherming, afslag en aanwas van onze kwelders.


Baggerschip in de Dollard


Munnikeveen GIS
(kijk waar het Munnikeveen ligt)

pachter
aandeelhoudereen kruisbestuivings website