Munnikeveen

Laatste ontwikkelingen

Historie: Het Eiland

Historie: De eigenaren

Historie: Maatschappij

Historie: Bedrijfsvoering

Pachtbedrijf

Landbouw

Natuurbeheer

Visserij

Recreatie

Contact

www.munnikeveen.nl

Natuurbeheer

Natuurbeheer

De Maatschappij is door de ligging en het eigendom van buitendijkse gronden verweven in tal van projecten voor nationaal en internationaal natuurbeheer.

Vogels 1


Munnikeveen GIS
(kijk waar het Munnikeveen ligt)

pachter
aandeelhoudereen kruisbestuivings website