Munnikeveen

Laatste ontwikkelingen

Historie: Het Eiland

Historie: De eigenaren

Historie: Maatschappij

Historie: Bedrijfsvoering

Pachtbedrijf

Landbouw

Natuurbeheer

Visserij

Recreatie

Contact

www.munnikeveen.nl

Pachtbedrijf

Het Munnikeveen verhuurt de landerijen als los land, omdat gebouwen ontbreken.

Er zijn geen percelen in erfpacht uitgegeven. Van oudsher wordt regulier verpacht en sinds recente pachwetswijzigingen wordt ook geliberaliseerd verpacht.

Het verschil tussen beide pachtvormen is dat bij reguliere pacht er sprake is van het recht van in de plaatsstelling (de pacht wordt in erflijn overgedragen van ouder naar kind) tevens worden de pachtprijzen gereguleerd middels pachtprijsbeheersing door de grondkamer. Deze contracten worden voor zes jaar afgesloten en worden automatisch verlengd. 

De geliberaliseerde pacht vervangt de voormalige kortdurende pacht. Er is hier geen sprake van pachtprijsbeheersing bij contracten voor korter dan zes jaar. Bij langere contracten is dat wel het geval. Er is geen recht van in de plaatsstelling. Munnikeveen GIS
(kijk waar het Munnikeveen ligt)

pachter
aandeelhoudereen kruisbestuivings website