Munnikeveen

Laatste ontwikkelingen

Historie: Het Eiland

Historie: De eigenaren

Historie: Maatschappij

Historie: Bedrijfsvoering

Pachtbedrijf

Landbouw

Natuurbeheer

Visserij

Recreatie

Contact

www.munnikeveen.nl

Historie: Maatschappij

(Uit: Inventaris van het archief van de Maatschappij tot exploitatie van het onverdeelde Munnikeveen ((1583) 1782-1973. F.C.J. Ketelaar)
In 1899 besloten de eigenaren hun deelgenootschap te veranderen in een naamloze vennootschap: de Maatschappij tot exploitatie van het onverdeelde Munnikeveen, met als doel: het begraven, exploiteren en indijken der aan de vennoten behorende slikken, kwelders en dijk. Het bestuur werd gevormd door drie directeuren, door en uit de vennoten gekozen. Het kapitaal van de vennootschap van f 84.000,== werd in aandelen van f 100,-- en onderaandelen van f 20,-- aan de eigenaren uitgegeven. Voor 1/35 kreeg men f 2.400,-- aan aandelen (de werkelijke waarde van 1/35 was in 1890 geschat op f 3.874,69 en een halve cent).

De eerste aandeelhouders waren:

fam. Feith 84 aandelen en 4 onderaandelen
totaal f 42.400,-- 17,66/35
fam. Quintus 36 aandelen en 8 onderaandelen
totaal f.18.800,-- 7,8/35
fam. Alberda van Ekenstein 19 aandelen en 10 onderaandelen
totaal f 10.800,-- 4,5/35
N.H. gemeente Oostwold 24 aandelen
totaal f 12.000,-- 5/35


Munnikeveen GIS
(kijk waar het Munnikeveen ligt)

pachter
aandeelhoudereen kruisbestuivings website