Munnikeveen

Laatste ontwikkelingen

Historie: Het Eiland

Historie: De eigenaren

Historie: Maatschappij

Historie: Bedrijfsvoering

Pachtbedrijf

Landbouw

Natuurbeheer

Visserij

Recreatie

Contact

www.munnikeveen.nl

Historie: Het Eiland

(Uit: Inventaris van het archief van de Maatschappij tot exploitatie van het onverdeelde Munnikeveen ((1583) 1782-1973. F.C.J. Ketelaar)

Het eiland Munnikeveen

Het eiland Munnikeveen lag in het westen van de Dollard, ten noorden van Oostwold. Heden ten dage laat de plaats van het eiland zich nog bij bodemkundig onderzoek vaststellen aan de venige ondergrond beneden de 60 cm dikke kleilaag (1).

Voor het eerst komt het eiland voor op de tussen 1562 en 1574 door Johannes Florianus gemaakte kaart "Frisiae orientalis descriptio" (2). Op deze, in 1579 door Abraham Ortelius in zijn "Theatrum orbis" gepubliceerde, kaart staan twee eilandjes; bij het noordelijkste is aangegeven "Munckersveen". Hoewel de maker langere tijd in Norden en Pilsum gewoond heeft en dus eigen waarnemingen in zijn kaart verwerkt zal hebben, bevat de kaart vele onjuistheden (3). Daarom kan alleen op grond van deze kaart niet tot het bestaan van twee eilandjes met die verbasterde naam besloten worden.

Een eeuw later verschenen omstreeks 1685 de provinciekaart van De Witt en die van Visscher en Starckenborg. Daarop staat een eiland bij de punt van Reide. Dit eiland staat ook al op de door Ubbo Emmius vervaardigde en in 1595 uitgegeven kaart van Oost-Friesland. Emmius gaf dit eiland geen naam, maar De Witt c.s. vermeldden het als Munnikeveen. Kennelijk wisten zij dat er een eiland Munnikeveen in de Dollard lag en gaven zij die naam aan het enige bij Emmius anoniem gebleven eiland bij de punt van Reide.
Alle navolgers van deze kaartmakers hebben de fout overgenomen, zodat bijvoorbeeld de kaart in de "Tegenwoordige staat" (deel 20 (1793)) en zelfs nog een in 1825 door Maaskamp vervaardigde kaart het Munnikeveen onjuist bij de punt van Reide situeren (4).

Een veel nauwkeuriger kartering heeft ten grondslag gelegen aan een kaart door de landmeter Cornelis Edzkens uit ca. 1648 (5). Daarop is het eiland Monnixveen op de goede plaats aangegeven. Ook landmeter Bontko Bennens, die op last van gecommitteerden uit de Staten in 1690 een kaart maakte van de landen van Midwolda, Midwolderhamrik en Oostwold, tekende het eiland Munnicksveen (6). Op deze kaart heeft het eiland, in vergelijking met de kaart van Edzkens, een veel grotere omvang en ook een andere vorm.
Dat kan twee redenen hebben. De tamelijk regelmatige vorm van het Munnikeveen op de kaart van Edzkens maakt de indruk niet gebaseerd te zijn op opmeting in het terrein, terwijl Bennens waarschijnlijk ook een deel van de aanwas heeft meegetekend.
Negen jaar later, in 1699, maakte landmeter J. Tideman op last van gecommitteerden van Burgemeesters en Raad van de stad Groningen een nieuwe kaart van het door Bennens opgemeten terein (7). Op Tidemans kaart is het Munnikeveen veel kleiner dan op de kaart van Bennens. Tideman vermeldt ook de oppervlakte van het Munnikeveen: 13 3/4 deimt en 62 roeden, dus bijna 7 hectare.

 Munnikeveen GIS
(kijk waar het Munnikeveen ligt)

pachter
aandeelhoudereen kruisbestuivings website