Munnikeveen

Laatste ontwikkelingen

Historie: Het Eiland

Historie: De eigenaren

Historie: Maatschappij

Historie: Bedrijfsvoering

Pachtbedrijf

Landbouw

Natuurbeheer

Visserij

Recreatie

Contact

www.munnikeveen.nl

Munnikeveen

Munnikeveen, of voluit: "Maatschappij tot exploitatie van het onverdeelde Munnikeveen BV" is een pachtbedrijf aan de Dollard met een zeer rijke historie.

Opgestart vanuit het Grijzevrouwenklooster in de 16e eeuw en door landaanwinning, aan- en verkoop van gronden is het Munnikeveen verworden tot het huidige areaal aan landbouwgrond, kwelder en zee.

Door overdracht en vererving is er nu een grote groep eigenaren, waaronder de kerk van Oostwold, de eigenaren houden jaarlijks een aandeelhoudersvergadering en zijn betrokken bij het gebied.

Door de ligging van het gebied is de maatschappij betrokken bij plannen voor landbouw, natuur, visserij, energie en industrie. Zo staat de bedrijfsmaatschappij midden in de menselijke maatschappij.

Onderstaande illustratie geeft mooi de situatie weer:

 

Uitsnede uit de kaart van de erven Homann, met het Munniks Veen in het midden

Het Wapenschild (Logo)

Het logo is gebaseerd op de wapens van vier oprichters van de vennootschap in 1899.

Rechtsboven het wapen van de familie Feith afgebeeld (het steigerende paard).

Rechtsonder bevindt zich  het wapen van de familie Quintus (voorstellende de veldvruchten, de dijken, de eekhoorn die de fauna vertegenwoordigt en die tevens volgens onze opvatting staat voor de spaarzaamheid).

Linksonder is het wapen van de familie Alberda van Ekenstein afgebeeld, bestaande uit een ster omgeven door 3 Franse Lelies, hetgeen in onze opvatting duidt op de samenhang tussen landbouw, visserij en natuurbeheer).

Linksboven staat het wapen van de kerk in Oostwold, voorstellende de monnik(en), die zich bezig houden met de oogst en de dijkaanleg op het het eiland Munnikeveen.

Tenslotte is het centrum de hoorn des overvloeds afgebeeld, hetgeen verwijst naar de vruchtbaarheid van de gronden, de rijkdom van de zee en rijkdom van de natuur. 

De kleuren van deze website zijn gebaseerd op de rijke velden (geel), de dijk en daarboven de blauwe lucht, of vanaf boven gezien het water van de Dollard.

 


Wapenschild van Munnikeveen


pachter
aandeelhoudereen kruisbestuivings website